Развитие на речта при деца и възстановяване на езиково-говорните функции при лица с афазия

РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (развитие на речта)АФАЗИЯ (възстановяване на речевите функции)
  Гукане (артикулиране на определени срички) – около 2 месеца    Постановка и артикулация на вокали – „а, ъ, о, у, е, и“ или на изолирани звуци „м, н“ и т.н.  
  Лепет (артикулиране на срички) – 4-8 месеца    Постановка и артикулация на изолирани срички и логатоми – „ам“, „на“, „мон“, „тон“ и т.н.  
  Изолирани смислени думи – около 1 година  Изговаряне на единични смислени думи – „домат“, „дай“, „искам“, „вода“, „тоалетна“…  
  Фразова реч (съчетание на две думи) – около 1,5 години    Фразова реч – „дай вода“, „искам домат“ и т.н.
  Прости изречения – 3 година  Прости изречения – „Искам да пия вода.“, „Отвори врата!“, „Кой звъни на звънеца?“ и т.н.  
  Сложни изречения и беседа – 4 години  Сложни изречения и беседа – „Искам да отида на разходка в парка, но нямам кола.“ и т.н.  
  Всички устни форми на диалогични и монологични изказвания – след 5 години  Диалогична реч и монологични изказвания: „Искам да отида на разходка в парка, но нямам кола.“ „Искаш ли да те закарам?“ „Не, благодаря! Ще отида с автобус. Колко е часът?“ и т.н.  

Copyright © 2021 Всички права запазени. Предоставената информация е съпоставена в този вид от авторите на “Логопедична терапия с рекордер при пациенти с афазия” – Антония Михнева и Цветелина Василева

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *