База

Кабинет за ерготерапия, в който успешно се провеждат терапевтични сесии при следните групи:

  • деца със СОП (аутизъм, аутистичен спектър, сензорна интегративна дисфункция, детска церебрална парализа, синдром на Даун, умствена изостаналост и др.);
  • деца с езиково-говорни нарушения;
  • възрастни с афазия, следствие на инсулт, черепномозъчна травма, тумор и др.

Кабинет за индивидуална работа с деца със СОП, който максимално се доближава до домашната обстановка и дава усеаще за уют и защитеност. Стаята разполага със специализирана сензорна маса, множество подходящи адаптирани дидактични и игрови материали за разнообразната група от деца, която постътпва в пространството – аутизъм, аутистичен спектър, детска церебрална парализа, синдром на Даун, сензорна интегративна дисфункция и други.

Специално оборудвано пространство за езиково-говорна рехабилитация както при деца с дисфазия в развитието, така и при възрастни с афазия. Кабинетът е снабден със специализирана апаратура за преодоляване на заекване. Дизайнът е решен в жълт цвят, който носи усещане и нагласа за оптимизъм, положителна емоция, независимост, увереност.

Допълнителен логопедичен кабинет, изцяло оборудван с всичко необходимо за логопедична терапия при деца с езиково-говорни и обучителни затруднения. Дизайнът е решен в червен акцент, което като цвят носи висок енергиен потенциял, емоционалност, щатие, жизнерадостност. Червения цвят предразполага към общителност, адаптивност, вербална експресивност.