База

През последните две години успяхме да оборудваме общо седем терапевтични кабинета:

  • пет кабинета за логопедична терапия;
  • кабинет за психо-социална рехабилитация;
  • зала за ерготерапия;
Опитали сме се да се придържаме към идеята за богатствата на природата, измерими с възможностите на човешкия дух. По-долу сме описали всяко едно помещение по отделно.

Зала за
eрготерапия "Природа"

Occupational therapy room "Nature"

Кабинет за ерготерапия, в който успешно се провеждат терапевтични сесии при следните групи:

  • деца със СОП (аутизъм, аутистичен спектър, сензорна интегративна дисфункция, детска церебрална парализа, синдром на Даун, умствена изостаналост и др.);
  • деца с езиково-говорни нарушения;
  • възрастни с афазия, следствие на инсулт, черепномозъчна травма, тумор и др.
Основните съоръжения са от дървен материал, които ни доближават до Природата, а останалата част от интериора кореспонрира с разходка в слънчева гора.

Логопедичен кабинет "Земя"

Speech therapy room "Earth"

Специално оборудвано пространство за езиково-говорна рехабилитация както при деца с дисфазия в развитието, така и при възрастни с афазия. Кабинетът е снабден със специализирана апаратура за преодоляване на заекване. Стаята разполага със специализирана сензорна маса, множество подходящи адаптирани дидактични и игрови материали за разнообразната група от деца, която постътпва в пространството.

Дизайнът е решен в зелен цвят, който символизира връзката ни с природата и земята. Не случайно нашия терапевтичен подход следва природните закони на развитие! Зеленото има силата да носи успокоение, комфорт, сигурност. Често цветът е свързван с усещане за дом.

Логопедичен кабинет "Море"

Speech therapy room "Sea"

Логопедичен кабинет за индивидуална работа с деца със СОП – аутизъм, аутистичен спектър, детска церебрална парализа, синдром на Даун, сензорна интегративна дисфункция и други., както и за деца с разнообразни езиково-говорини нарушения. Пространството за терапия е максимално изчистено от стимули за да може по-лесно да се взаимодейства с децата. 

Дизайнът е решен в син цвят, който се свързва с небе, море, въздух, чистота, свобода и истина.   символизира връзката ни с природата и земята. Според фън-шуй, синият цвят е чудесен избор за медитация, но и дава възможност на личността (детето) да почувства независимост.   

Логопедичен кабинет "Черешa"

Speech therapy room "Cherry"

Логопедичен кабинет за индивидуална работа с деца разнообразни езиково-говорини нарушения, както и една специална група – малките принцеси. Влизайки в тази стая, няма как да не се усмихнеш! Пространството максимално доближава детска стая и по този начин малчуганите не се чувстват притиснати от терапията, а напротив – те са като у дома! Така придобитите знания много по-лесно се прехвърлят от кабинтна в реална среда. 

Дизайнът е решен основно в светлорозов цвят, който моментално се асоциира в съзнанието ни като чувство за сладост, обич, невиност, детство и нежност в най-чистата им форма.  Акцентът с черешите от своя страна е символът на настъпващото лято, топлото слънце и безкрайните игри.

Kабинет за психо-социална рехабилитация"Дзен"

Psychological room "Zen"

Пространство за психо-социална рехабилитация на деца и възрастни, където успешно се провеждат терапевтични сесии от нашия партньор Дамян Станев. Той е с богат професионален опит и през годините се е доказал като водещ специалист в областта на психичното здраве. 

Дизайнът на помещението е в земни, дървесни нотки и е с намигване към Дзен Будизмът – стимулиране на съзнанието за внезапно прозрение, осъзнаване на истинската същност на човека, приложение на постигнатото в ежедневния живот.  

Логопедичен кабинет "Река"

Speech therapy room "River"

Логопедичен кабинет, ориентиран към най-малката група деца – от 0 до 3 годишна възраст. Капацитетът на пространството позволява да се провеждат както индивидуални сесии, така и групови ателиета за подготовка за постъпване в ясла и детска градина.  

Дизайнът на помещението е отново е в земни тонове, но тук основната ни препратка е към реката, която сиволизира началото, движението, богатството на природата. Не са ли това нашите деца?!

Логопедичен кабинет "Слънце"

Speech therapy room "Sun"

Името на кабинета говори само за себе си! Това е несъмнено най-слънчевата и най-топлата стая в нашето пространство. Благодарение на прозорците върху скосовете на тавана, помещението е обляно от слънчева светлина през целия ден.  Тук освен логопедични сесии, успешно се прилагат и занимания със специален педагог с по-големите деца. Огромната дъска на стената позволява на учениците да подобрят уменията си за препис и да ги прехвърлят в класната стая.

В повечето култури слънцето е силата, даваща живот на всички около нас. То още символизира топлината, жизнеността и младостта. Слънцето е символ и на озарението.