Екип

Цветелина Василева

Магистър специалност „Специална педагогика – Логопедия“ и сертифициран монтесори терапевт. Прилага комбиниран игрови и дидактичен подход при езиково-говорна рехабилитация на деца, а в рехабилитацията на възрастни с афазия (след инсулт, черепномозъчна травма и др.) се стреми да имплементира класически с технологични прийоми. Работи успешно със специализирана апаратура при деца със заекване и с дисфазия в развитието.

Антония Михнева

Магистър специалност „Специална педагогика – Логопедия“ и сертифициран монтесори и арт терапевт. Работи главно с деца със СОП (аутизъм, аутистичен спектър, сензорна интегративна дисфункция и др.) и с множество увреждания, като използва комбинация от богата сензорна стимулация и психомоторни упражнения. Допълва основната логопедична терапия при пациенти с афазия чрез високо технологичното устройство Tobii и софтуер за контрол с поглед Communicator5.