лого обр

Общите условия са приложими към цялата дейност на “Учим с Тони и Говорим с Цвети” ООД. Уреждат взаимоотношенията и правилата, които са длъжни да спазват ползвателите на сайта.

Предоставените материали (снимки, текстове, клипове и др.) са авторски и тяхното разпространение без съгласието на авторите, е строго забранено.

Поверителност на информацията:
Поверителността на информацията е много важна за нас. Чрез нашата политика за поверителност за използването на Вашите лични данни с цел изготвяне на документи (логопедични статуси, заключения, педагогически характеристики и др.) ще се използват само за целта, за която са въведени.

Снимковия материал, публикуван в сайта, с видими на него лица, става само след подписана декларация на оригинална бланка с логото на Дружеството.