Услуги

Диагностика

Основен приоритет за нас е адекватната и навременна диагостика на нарушението от какъв да е характер. Всеизвестен е фактът, че „правилната диагноза съдържа в себе си 50% от лечението“. Обследвайки първоначално всеки отделен случай се стремим да обхванем максимално общата картина, което да ни доведе до оптимално най-точната оценка на състоянието. Това става чрез:

 • обстойно интервю с родителите /близките;
 • разглеждане и коментар на медицинската документация;
 • наблюдение на спонтанната игра на детето;
 • оценка на езиково-говорното развитие / нарушение;
 • коментар на хранителните навици и ежедневния режим;

Логопедична терапия

Логопедична консултация, превенция, диагностика, терапия, обучение и рехабилитация на:
– деца със СОП (аутизъм, аутистичен спектър, ДЦП, сензорна дисфункция, обучителни затруднения, дислалия, аграматизъм, заекване и др.);
– възрастни с афазия (следствие на инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор и др.)

Обучение на деца със СОП

След щателна оценка състоянието на детето и неговите индивидуални потребности, изготвяме и следваме терапевтичен план, покриващ сензорни, двигателни, поведенчески и когнитивни дефицити. Вярваме, че всяко дете е уникално  и притежава своите силни страни, чрез които да си проправим път към него. 

В терапевтичното пространство на „Учим с Тони и говорим с Цвети“ се работи с деца със следните нарушения:

 • аутизъм и аутистичесн спектър
 • умствена изостаналост
 • детска церебрална парализа
 • сензорна интегративна дисфункция
 • диспраксия;
 • хиперактивност и дефицит на внимание
 • множество увреждания
 • генерализирано разстройство на развитието и други

Онлайн консултация / рехабилитация

Когато състоянието позволява е възможно да се провежда и онлайн консултация или езиково-говорна рехабилитация. Практиката ни е показала, че след необходимата подготовка на тежките степени афазия или деца/ученици с леки езиково-говорни нарушения, сесиите може да се провеждат през Skype. 

Обучение и терапия по методиката на Монтесори

Сертифицирани сме да работим по метода на Мария Монтесори. Разполагаме с богата дидактична база от игрови материали и пособия, адекватни към този тип обучение. Категорично потвърждаваме, че децата със СОП, както и онези с по-леки езиково-говорни нарушения, се повлияват изключително добре и качеството на усвоения материал се повишава чувствително.

Обучение чрез методите на сензорната интеграция

Голяма част от децата, постъпващи в нашето терапевтично пространство, са с някакъв тип сензорна интегративна дисфункция. Наблюдаваме, че влиянието на телекомуникационните устройства в ежедневието на децата, неминуемо води до този тип нарушение. Чрез методите на сензорната интеграция преодоляваме или оптимално снижаваме последствията от този тип отклонение чрез специоално приспособени игри и занимания в специализираната ни зала. Наблюдаваме, че и при имплементиране на на методът при възрастни пациенти с афазия, също се наблюдава катализиране на възстановителния процес.

Обучение в алетрнативна комуникация чрез Communicator5

През 2020 година оборудвахме кабинета с високотехнологичното устройство за контрол с поглед „Tobii“ в комплект със специализирания софтуер за обучение в алтернативна комуникация „Communicator5“. 

За кого е подходящо това устройство?

 • деца с детска церебрална прализа 
 • възрастни с афазия, особено онези, които са с квадрипареза и комуникацията се осъществява с поглед
 • деца с хиперактивност и дефицит на внимание
 • деца с аутизъм, аутистични симптоми, сензорна интегративна дисфункия и др.
 • деца с обучителни трудности

Езиково-говорна рехабилитация на лица с афазия

Провеждаме терапия специално насочена и структуривана за пациенти с разпаднати езиково-говорни функции следвие на инсулт, черепномозъчна травма, тумор и други. Залагаме на иновативен комплексен подход, който включва както високо технологична апаратура (Communicator5), така и класически логопедични прийоми.

В помощ на семействата, специалистите и студентите сме разработили първото по рода си в България практическо ръководство „Логопедична терапия с рекордер при пациенти с афазия“, което може да бъде закупено от сайта ни.

Авторски дидактични материали

Не спираме да се развиваме вдъхновени от световните тенденции за езиково-говорна рехабилитация и обучение на деца със СОП и възрастни с афазия. 

Към момента в портфолиото ни са включени:

 • „Логопедична терапия с рекордер при пациенти с афазия“ –  практическо ръководтво с авторска методика, упражнения и приложения за директна употреба;
 • „Ежедневни дейности в карти“ – съвместен проект със Сдужение „Младежки алианс'“, където сме съавтори на дидактичните материали (Цветелина Василева като логопед и Антония Михнева като художник);
 • Кубчета „Natural wood“ – дидактичен игрови материал с множество приложения в терапевтичните ни програми, вдъхновен от монтесори методиката и нуждите на сензорната интеграция;