сензорна система

Формиране на умения за самообслужване

Уменията за самообслужване са първата важна стъпка към себеосъзнаването, формирането на Аз-образ и към подготовката за самостоятелен живот. Стартира се от ранна детска възраст и продължава до края на средното образование, когато индивидът е готов да се впусне в реалния живот и вече родителите не носят отговорност за действията му, т.к. мозъкът е напълно съзрял. …

Формиране на умения за самообслужване Read More »

Общо представяне на основните диагнози на деца с по-тежки езиково-говорни, социални, двигателни и/или поведенчески изменения

Детска церебрална парализа (ДЦП) Група от непрогресиращи и често променящи се синдроми на моторно увреждане в резултат от лезии или аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от неговото развитие. Освен моторното разстройство, възможна е увреда и на други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когнитивни или поведенчески …

Общо представяне на основните диагнози на деца с по-тежки езиково-говорни, социални, двигателни и/или поведенчески изменения Read More »